Škola pro rozvoj životních šancí

Nebyli jste úspěšní u přijímacích zkoušek na střední školu ?

Přijďte studovat k nám bez přijímacích  zkoušek
obory čtyřletého studia

Gymnázium
Cestovních ruch
Provoz diplomatických služeb
Veřejná správa a právo

Neváhejte a kontaktujte nás obratem.

———————————————————————————-

Kurz pro předškoláky:

Těším se do školy
… aneb jak mi to půjde ve škole…


Zápis do 1. třídy ZŠ od 16. ledna 2016

——————————————————————————————————

Od školního roku 2017/18 otevíráme
ve spolupráci v naší pražskou školou znovu obor

Předškolní a mimoškolní pedagogika

pro maturanty v 1-letém kombinovaném zkráceném studiu

Výuka bude probíhat každou druhou až třetí sobotu. Více informací

Ve školním roce 2016/17 roce je kapacita naplněna,
můžete podávat přihlášky na školní rok 2017/18.
Budeme příjímat podle pořadí došlých přihlášek !!!

—————————————————————————–


Do všech oborů a forem studia střední školy přijímáme i pro školní rok 2016/17 bez přijímacích zkoušek.

Každý přijatý žák do 1. ročníku denního 4letého maturitního oboru střední školy obdrží tablet jako pomůcku ke studiu.